TIENS 2015AW Collection Catalog

Client:TIENS écoute
Directer & Design : Takashi Abe
Phtogrpher : Takashiro Otsuji
Stylist : Kasumi Kato [TRON]
Hair : Eiji Sato
Make-up : Yuki Komori [S-14]
Model : Mali Koopman [Image]